Off-line UPS
Line-interactive UPS
On-line 1/1 UPS
On-line 3/3 UPS
DC UPS
AVR
Inverter
Rack Rail
Polska
Česko
Slovenská
 
Off-line UPS
Line-interactive UPS
On-line UPS
AVR
Inverter


 

 

 

Smart King Pro Tower
 
500VA,700VA
 
Slovenská
 
                          Front view                                                                      Back view
Zvláštností:
·        Lineárne-interaktívna technológia s výstupným napätím vo forme čistej sínusoidy
·        Mikroprocesorové riadenie
·        Sínusový výzor výstupného signálu vo všetkých pracovných režimoch
·        Automatický regulátor napätia AVR (Auto Voltage Regulation)
·        Veľký počet výstupných zásuviek
·        Funkcia „studeného štartu“ (zapnutie zdroja UPS bez prítomností napätia v elektrickej siete)
·        Funkcia šetrenia energií „Green Mode“
·        Vylepšené riadenie nabíjania akumulátoru (Advanced Battery Management) za účelom predlženia ich životností
·        Ochrana od preťaženia a skratu kombinovaná s automatickým ističom na výstupe
·        Automatické nabíjanie akumulátoru vo vypnutom stave pri zapojenom vstupnom napájacom kábloví
·        Komunikačný port USB s podporou štandardu „Smart Battery“
·        Komunikačný port RS-232 s rozhraním «suché kontakty»
·        Vnútorný konektor pre inštaláciu SNMP-adaptéru (adaptér sa dokupuje zvlášť)
 
Taipei Headquarter: Powercom Co., Ltd Add. : 9F, No. 246, Lien Chen Road Chung Ho District, New Taipei City, Taiwan. TEL: 886-2-2225-8552FAX: 886-2-2225-1776 , 886-2-2226-0537
Copyright ©2013 All right Reserved. Specifications subject to change without prior notice.
DESIGN BY EZTRUST
網頁設計 藝誠網站設計